Έρωτηματολόγιο Ποιότητας Dorothy Snot 2012-2013

Πατήστε εδώ για να δείτε τι απάντησαν οι γονείς του σχολείου στο ερωτηματολόγιο ποιότητας υπηρεσιών τον Ιανουάριο του 2013.

Εδώ μπορείτε να δείτε το αντίστοιχο ερωτηματολόγιο της περσινής χρονιάς

Αφήστε το σχόλιο σας

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s